DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA, DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna, diagnoza neuropsychologiczna

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza może obejmować:

 • diagnozę osobowości,
 • temperamentu,
 • strategii radzenia sobie ze stresem,
 • poziomu inteligencji,
 • zaburzeń psychicznych

Diagnoza psychologiczna jest podstawą do wydania zaświadczenia lub opinii, także na potrzeby Instytucji Publicznych, np.: przy formalnym ubieganiu się o orzecznictwo w ZUS-ie (ocena funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego,społecznego), w pracy czy Sądzie

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA

Diagnoza neuropsychologiczna ukierunkowana jest na poznanie poziomu funkcjonowania (radzenia sobie) w takich obszarach jak funkcje poznawcze i wykonawcze (pamięć, uwaga, orientacja, szybkość reakcji, percepcja, zdolność do wykonywania ruchów celowych, umiejętności wzrokowo- przestrzenne, myślenie). Ocena obejmuję także zachowanie oraz funkcjonowanie w obszarze emocjonalnym, motywacyjnym oraz sferze osobowościowej. W diagnozie neuropsychologicznej nie skupiam się jedynie na zidentyfikowaniu zaburzeń . Zwracam uwagę na całościowe poznanie badanego – zachowanych/ funkcjonujących na odpowiednim poziomie umiejętności (poznawczych, wykonawczych, osobowościowych), które mogą stać się zasobem w procesie zdrowienia oraz różnych form terapii – neuropsychologicznej, neurologopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej

Diagnoza neuropsychologiczna stanowi także wstęp do przygotowania planu i podjęcia terapii neuropsychologicznej.

Diagnoza neuropsychologiczna skierowana jest dla osób:

 • z rozpoznanymi chorobami neurologicznymi, wiążącymi się z zakłóceniem pracy centralnego układu nerwowego (mózg) – m.in.: udary mózgu
 • po przebytym zabiegu neurochirurgicznym
 • z chorobą nowotworową ośrodkowego lub centralnego układu nerwowego OUN,CUN
 • z rozpoznanymi chorobami somatycznymi mogącymi powodować obniżenie funkcjonowania poznawczego
 • po urazie czaszkowo-mózgowym – w tym dla osób z prawidłowymi wynikami w badaniach obrazowych ( TK – Tomografia komputerowa, Rezonans magnetyczny), które zauważają niekorzystne zmiany w swoim funkcjonowaniu (praca zawodowa, relacje z innymi osobami, codzienne obowiązki)
 • wybudzonych ze śpiączki
 • po przebytym epizodzie niedotlenienia, zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenie)
 • z poczuciem obniżenia sprawności intelektualnej u siebie lub bliskiej osoby – dotyczących kłopotów z : pamięcią (zapamiętywanie nowych rzeczy, przypominanie sobie np.: nazwisk, „gubienia się” w znanym otoczeniu), uwagą, trudnościami w nazywaniu przedmiotów

W procesie diagnozy neuropsychologicznej używam aktualnych narzędzi diagnostycznych rekomendowanych przez Pracownie Testów Psychologicznych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne wystandaryzowanych testów a także autorskich narzędzi kliniczno-diagnostycznych.