METODY PRACY

Metody pracy

Pierwsze spotkanie z psychologiem czy też seksuologiem może rodzić różne wątpliwości, obawy. Jest to zupełnie naturalne. Podjęcie rozmowy i powiedzenie o swoich trudnych sprawach, często intymnych i skrywanych przed innymi, budzi wiele emocji. Dlatego ważne jest dla mnie zapewnienie atmosfery zrozumienia i akceptacji oraz pełnej dyskrecji. Dbam także o komfort rozmowy i możliwość rozładowania odczuwanego napięcia i stresu.

Aby umówić się na spotkanie proszę o kontakt telefoniczny: tel. kom. 508 119 369

W trakcie pracy z klientem/pacjentem nie odbieram połączeń dlatego oddzwaniam później.  Ustalenie pierwszej wizyty zarówno stacjonarnie w gabinecie jak i wizyty on-line możliwe jest w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 8.00 a 19.00.

Nie odbieram połączeń z numerów zastrzeżonych.

Miejsca przyjęć:

Stacjonarnie :  Gabinety Lekarskie, Centrum Terapeutyczno- Szkoleniowe Alicja Bancer Oświęcim –  ul. 11 Listopada 3E/1 (Stare Stawy).

Pracuję w formie konsultacji, psychoterapii on-line  – po wcześniejszym uzgodnieniu.

Informacje organizacyjne:

  • Pierwsze spotkania (zazwyczaj 1-3 spotkań) mają na celu rozpoznanie problemu, dobranie i wspólne omówienie najbardziej odpowiedniej formy dalszej pracy, przy czym  jedną  z nich może być terapia a także ustalenie zasad współpracy (kontrakt terapeutyczny).
  • Czas spotkań zarówno konsultacyjnych jak i terapeutycznych wynosi 50minut.
  • Istnieje możliwość indywidualnego trybu terapii, np.: dostosowanie harmonogramu spotkań do pracy zmianowej, łączenie stacjonarnej terapii w gabinecie ze spotkaniami online.

Formy pomocy:
konsultacja, psychoterapia online

Forma adresowana  szczególnie dla osób nie mogących skorzystać z stacjonarnej formy konsultacji czy też psychoterapii, m.in.: przebywają za granicą kraju –  niedostępność terapeutów polskojęzycznych, z powodu wymagań zawodowych, rodzinnych, zdrowotnych (niepełnosprawność ruchowa).

Konsultacja psychologiczna
Spotkanie (od jednego do trzech) służące wstępnemu rozpoznaniu problemu, pomagające określić trudności oraz wskazać możliwe metody rozwiązania.

Poradnictwo psychologiczne/seksuologiczne
Jednorazowe lub niewielka liczba spotkań, w trakcie których można uzyskać informacje oraz zalecenia mające na celu pomoc w aktualnej sytuacji trudnej.
Poradnictwo przeznaczone jest zarówno dla osób bezpośrednio przeżywających problemy, jak i dla ich bliskich.

Pomoc psychologiczna lub/i seksuologiczna

Doraźna, forma pomocy stosowana wobec osób, które doświadczyły nagłego, silnego urazu psychicznego w wyniku np.: nieoczekiwanej zmiany w życiu, śmierci bliskiej osoby, doświadczenia przemocy, przeżycia lub bycia świadkiem wypadku, diagnozy poważnej choroby własnej lub bliskiej osoby.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna inaczej CBT – Cognitive Behavioral Therapy
Psychoterapia jest procesem, w którym klient dokonuje istotnych zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Celem psychoterapii jest poprawa samopoczucia, stanu zdrowia, lepsze rozumienie siebie (swoich myśli, uczuć, zachowań) oraz swoich relacji z innymi ludźmi, m.in.: nawiązanie i utrzymywanie relacji (np.: koleżeńskich, w pracy, z rodziną), związki miłosne, radzenia sobie z konfliktami. Czas terapii zależny jest od rodzaju zgłoszonego problemu oraz motywacji i zaangażowania pacjenta/klienta. W większości prowadzonych przeze mnie terapii wynosi od 10 do 30 spotkań – w przypadku częstotliwości spotkań przypadających na jedno w tygodniu. W przypadku współwystępujących, złożonych problemów, m.in.: współwystępujące zaburzenia osobowości, problemów somatycznych czas pracy wynosi 60 – 90 spotkań.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna – więcej informacji po kliknięciu w link – diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna

Terapia neuropsychologiczna – więcej informacji po kliknięciu w link – terapia neuropsychologiczna