KONSULTACJE, PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA CBT

Konsultacja, psychoterapia poznawczo-behawioralna CBT, EMDR

Pracuję  z osobami dorosłymi  w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. W pracy terapeutycznej ważne jest dla mnie kierowanie się  aktualną, rzetelną wiedzą i procedurami terapeutycznymi potwierdzonych w badaniach naukowych (EBM – evidence- based medicine), zgodnie z wytycznymi NICE (The National Institute for Health and Care Excellence), Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej PTPPB  oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.

Przy planowaniu i przeprowadzaniu terapii wykorzystuję terapią poznawczo-behawioralną w klasycznym rozumieniu jak i najnowsze osiągniecia w tej dziedzinie, tzw III fala CBT w postaci terapii ACT – Terapia Akceptacji i Zaangażowania,  DBT – Terapia Dialektyczno-Behawioralna, Terapia Schematów.

Mogę skutecznie pomóc osobom, które:

 • Doświadczają zaburzeń lub wahań nastroju (m.in.: poczucie przygnębienia, napięcia, braku lub niewystarczającej energii, poczucie, że nic nie cieszy).
 • Przeżywają lęk, napięcie lub obawy, które utrudniają życie.
 • Doświadczają obsesyjnych myśli, fobii, napadów paniki.
 • Nie radzą sobie z nawykami, które utrudniają im życie lub ich bliskich i znajomych.
 • Odczuwają dolegliwości fizyczne (np. trudności ze snem, kołatanie serca, duszność, bóle brzucha, nudności, bóle głowy) pomimo braku wskazań medycznych.
 • Chcą poprawić swój stan zdrowia bez używania środków psychoaktywnych, leków psychotropowych – szczególnie zalecane dla kobiet w ciąży.
 • Doświadczają trudności związanych z dietą (np.: jedzą za mało lub za dużo).
 • Cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości, braku wiary siebie.
 • Przeżywają trudności dotyczące wieku dojrzewania oraz dorosłości.
 • Chcą lepiej radzić sobie ze stresem na co dzień oraz w różnych sytuacjach (np.: wystąpienia publiczne, egzaminy).
 • Chcą nauczyć się lub rozwinąć umiejętności relaksacji: Trening relaksacji.
 • Doświadczają lub doświadczyli trudnej sytuacji życiowej, m.in.:

– doświadczenie przemocy seksualnej, psychicznej, fizycznej;
– poważnej choroby własnej lub bliskiej osoby;
– wypadek komunikacyjny;
– nagła zmiana sytuacji życiowej, m.in.: utrata pracy.

 • Mają trudności w relacjach z innymi ludźmi (relacje damsko – męskie, kontakty rodzinne, kontakty zawodowe – współpracownicy, przełożeni).
 • Przeżywają poczucie samotności i wyobcowania.
 • Przeżywają problem związany z emigracją/migracją bliskiej osoby lub sami mają trudności z adaptacją po długoterminowej nieobecności.
 • Doświadczają konfliktów w relacjach partnerskich (terapia małżeńska i terapia par).
 • Doświadczają trudności w sferze seksualnej m.in.: brak satysfakcji z życia seksualnego, niskie lub zbyt wysokie libido, zaburzenia wzwodu, przedwczesny/opóźniony wytrysk, odczuwanie bólu w trakcie stosunku i inne.
 • Doświadczają trudności w akceptacji własnej orientacji (homoseksualna, biseksualna) lub bliskiej osoby.

Lista przedstawiona powyżej nie wyczerpuję tematów, które mogą zostać poruszone w trakcie pracy.